El a fost fiul lui lona şi fratele Marelui Petru, născut la Betsaida, iar de meserie pescar. La început el a fost ucenicul Sfântului loan Botezătorul, dar arătând Botezătorul loan către Mântuitorul Hristos şi zicând: Iată Mielul lui Dumnezeu! (loan l: 36), Sfântul Andrei 1-a lăsat pe loan şi a urmat lui Hristos. Apoi, Sfântul Andrei 1-a adus la Hristos şi pe fratele lui, Marele Petru. După Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântului Andrei i-au căzut sorţii să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu în Bizanţ şi în Tracia, apoi în ţinuturile de pe cursul Dunării şi în Rusia de la ţărmul Mării Negre, apoi în toată Tracia, în Epir, în Grecia şi în Peloponnes, unde a adus mulţimi mari de oameni la Credinţă, sfinţindu-le apoi episcopi şi preoţi.
Picture
  În cetatea Patras el a lucrat multe minuni mari întru Numele lui Hristos, şi a câştigat pre mulţi pentru Domnul. Printre noii credincioşi s-a numărat şi fratele şi soţia Proconsulului Aegeates. Furios, Aegeates 1-a supus pe Sfântul Andrei unor torturi bestiale, apoi a ordonat răstignirea lui pe cruce. Fiind încă viu Sfântul pe cruce, el i-a povăţuit pe credincioşii strânşi în jurul ei. Poporul acela a voit să urce şi să îl dea jos de pe cruce pe Sfântul Andrei cu orice de preţ, dar Sfântul nu i-a lăsat. Atunci el s-a rugat cu dinadinsul lui Dumnezeu pentru ei, iar trupul lui s-a înconjurat de o lumină nemaivăzută. Acea strălucire a stat vreme ca la jumătate de ceas, iar când ea s-a dus, Sfântul şi-a dat fericitul lui suflet în mâna lui Dumnezeu. Aşa şi-a încheiat alergarea lui pământească Cel Mai întâi Chemat Apostol, primul dintre Cei Doisprezece Apostoli care L-a cunoscut personal pe Mântuitorul Hristos şi I-a urmat Lui. Sfântul Andrei a luat mucenicia pentru Hristos Domnul la anul 62 de la întrupare. Sfintele lui moaşte au fost duse la Constantinopol; capul lui a fost mai pe urmă dus la Roma, iar o sfântă mână la Moscova.


(Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, Vieţile Sfinţilor însoţite de Cântări, Cugetări, Luări aminte şi Predici pentru fiecare zi a anului, vol. al II-lea, iulie – decembrie, trad. Mihaela Grosu, Editura Cartea Ortodoxă, 2005).
Leave a Reply.