El a fost fiul lui lona şi fratele Marelui Petru, născut la Betsaida, iar de meserie pescar. La început el a fost ucenicul Sfântului loan Botezătorul, dar arătând Botezătorul loan către Mântuitorul Hristos şi zicând: Iată Mielul lui Dumnezeu! (loan l: 36), Sfântul Andrei 1-a lăsat pe loan şi a urmat lui Hristos. Apoi, Sfântul Andrei 1-a adus la Hristos şi pe fratele lui, Marele Petru. După Pogorârea Duhului Sfânt, Sfântului Andrei i-au căzut sorţii să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu în Bizanţ şi în Tracia, apoi în ţinuturile de pe cursul Dunării şi în Rusia de la ţărmul Mării Negre, apoi în toată Tracia, în Epir, în Grecia şi în Peloponnes, unde a adus mulţimi mari de oameni la Credinţă, sfinţindu-le apoi episcopi şi preoţi.
 
 
  Vom vorbi despre Sfânta Ecaterina care este sărbătorită astăzi. Sfânta Ecaterina a trăit în veacul al III – lea după Hristos. S-a născut în Alexandria. Tatăl ei Constas, reprezentant al împăratului, şi mama ei erau idolatri. Aşa că şi ea era idololatră. Dar fetiţa avea o mare înclinaţie spre studii. A studiat toate ştiinţele şi a citit operele scriitorilor greci şi latini, iar la vârsta de 18 ani era cea mai învăţată fată din Alexandria.

 
 
               Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria împlinind Preasfânta Fecioară Maria vârsta de trei ani, sfinţii ei părinţi Ioachim şi Ana au adus-o pe ea de la Nazaret la Ierusalim spre a o închina slujbei Templului, aşa cum făgăduiseră lui Dumnezeu mai înainte de naşterea ei. De la
 
 
  Pentru că este post să citim un cuvânt duhovnicesc al Sfântului Stareţ Varsanufie  de la Mănăstirea Optina. Deşi aceste cuvinte au fost rostite către ucenicul său în urmă cu o sută de ani, ele se potrivesc şi vremii noastre nu numai monahilor ci şi mirenilor...[citeste mai departe]
 
 
  Postul este înfrânarea de la anumite alimente numite de dulce (lapte, carne, brânză, ouă precum şi produse derivate din acestea) pentru o perioadă de timp.  Originea postului creştin se află în rai prin porunca dată de Dumnezeu primilor oameni de a nu mânca din pomul  cunoştinţei binelui şi răului( Facere 2, 16-17)...[citeşte mai mult]

 
 
Sfântul Paisie de la Neamţ este unul din marii nevoitori şi înnoitori ai monahismului romanesc din veacul al XVIII-lea. Este cunoscut şi sub numele de Paisie Velicicovski. Este pomenit de Biserica Ortodoxa Romana în fiecare an, la data de 15 noiembrie. S-a născut la 21 decembrie 1722 ca fiu al protopopului Ioan din Poltava, primind la botez numele Petru...[citeşte mai mult]

 
 
Tatăl Sfântului Grigorie Palamas a fost un demnitar de frunte la curtea împăratului...[citeste mai mult]
 
 
Sfântul Mina a fost de neam egiptean, iar cu îndeletnicirea, ofiţer imperial...[citeste mai mult]